Rozmowa z Zastępca Prezydenta Markiem Suwalskim

Wycinka  drzew w Świdnicy wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Marek Suwalski – zastępca prezydent Świdnicy tłumaczy dlaczego ,,pod nóż” trafiło tyle drzew.